Seguretat

TOTS ELS NOSTRES AUTOCARS DISPOSEN DE CINTURONS DE SEGURETAT

LA SEGURETAT ALS NOSTRES AUTOCARS
Instal.lació de cinturons de seguretat a autocars.

icono_azul_seguridadL’obligació d’instal·lar cinturons de seguretat en tots els seients dels vehicles de transport de viatgers, serà a partir del 20 d’octubre de 2007, per als vehicles a matricular a partir d’aquesta data. L’ús dels cinturons de seguretat al dia d’avui no està regulat.

Davant les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació sobre els cinturons de seguretat volem notificar-los el següent:

L’ús obligatori dels cinturons de seguretat, està recollit per la Directiva 2003/20/CE , que hauria d’haver estat traslladada a l’ordenament jurídic espanyol, abans del 9 de maig de 2006, ja que aquest extrem no s’ha produït, no és obligatori fins que no es traslladi la norma, que es troba en fase de tramitació.

No poden ser instal·lats cinturons de seguretat en vehicles ja matriculats, tret que hagin estat homologats per a això , de conformitat amb la normativa vigent.

És a partir del 20 d’octubre de 2007 , quan no es podrà matricular cap vehicle que no estigui dotat de cinturons de seguretat, en tots els seients.

Tot això en compliment de les Directives 2005/39/CE , 2005/40/CE , 2005/41/CE i 2003/20/CE , pendents de transposició.

En cas d’emergència

emergencia

  • 1) Mantingui la calma. Surti del autocar ràpidament deixant els seus objectes personals.
  • 2) Utilitzi les portes i, si és necessari, les sortides d’emergència més properes i accessibles.
  • 3) Allunyi’s de l’autocar. Situï’s en un lloc segur en relació amb el tràfic.
  • 4) En cas de foc de poca importància, utilitzi l’extintor seguint les indicacions. Si el foc s’estén o produeix fum abundant, abandoni ràpidament el vehicle.
  • 5) Avisi als serveis de socors.

Portes i accessos Localitzi-les.

Eviti tota precipitació en pujar o baixar de l’autobús.

El Conductor
És un professional format especialment per a aquest treball. En el vehicle és el seu “especialista en seguretat”. Segueixi les seves instruccions.
Obertura de seguretat de les portes
El dispositiu d’obertura es troba a la vista, prop de les portes.Ha d’utilitzar-se amb el vehicle parat. En accionar-ho, les portes es desbloquegen i s’obren immediatament.
Cinturó de seguretat
Si el seu seient disposa d’ell, cordi-li-ho.
Extintor
Està situat en la part davantera del vehicle, normalment prop del seient del conductor.

salidas_emerg

Martells d’emergencia.
Els martells trenca vidres es troben prop de les finestres senyalitzades com a “sortida de socors”.

• Arcs de seguretat anti bolcada i anti deformants.
• Butaques amb ancoratges segons norma R80.
• Equipats amb frens de seguretat ABS i *antiderrapaje ARS.
• Retarder hidràulic, amb regulació automàtica de velocitat màxima.
• Suspensió integral dels vehicles.
• Sortides d’emergència en portes i finestres.
• Carrosseries amb resistència a impactes laterals i frontals.
• Sistemes de control de detecció per garantir els temps correctes de conducció.
• Manteniment propi preventiu de la flota.
• Cinturons de seguretat.

ACCÉS ADAPTAT PER A PERSONES DISCAPACITADES